List of Degree Colleges in Sikar

24 Colleges Found
 1. Shekhawati College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
 2. Arya Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 3. Shekhawati Teachers Training Institute, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 4. Subodh B Ed College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 5. Vidya Bharti B Ed College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 6. Arawali Veterinary College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
 7. Banshiwala Mahila Mahavidhyalaya, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  UGC
 8. Shri Lal Bahadur Shastri Mahila Mahavidyalaya, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  UGC
 9. Islamia College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  UGC
 10. Gramin Mahila Mahaivdhyalaya, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 11. Mandiya College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
 12. Prince College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 13. Priya Teacher Training College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 14. Salasar Balaji B Ed College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 15. Sharda Sadan College of Education, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 16. Shri Ram TT College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 17. Shri Taijal Teacher Training College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 18. Smt Parmeshwari Devi Dhanraj Khaitan Mahila B Ed College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 19. Smt Parmeshwari Devi Dhanraj Khaitan Girls College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
 20. Tagore Sikshak Parshikshan Sansthan, Ringus
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 21. Shri Kalyan Government PG College, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Government
  Affiliated College
  UGC
 22. Sambal College of Education, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 23. Marudhara Shikshak Prakshishan Mahavidhyalay, Laxmangarh
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 24. Navjyoti Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Sikar
  Sikar, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE