List of Degree Colleges in Tarn Taran

 1. Majha College for Women, Tarn Taran
  Tarn Taran, Punjab
  Private
  Affiliated College
 2. Baba Budha College, Tarn Taran
  Tarn Taran, Punjab
  Private
  Affiliated College
  UGC
 3. Sewa Devi SD College of Education, Tarn Taran
  Tarn Taran, Punjab
  Private
  Affiliated College
  NCTE