List of Degree Colleges in Jaysingpur

2 Colleges Found
 1. Smt Gangabai Khivraj Ghodawat Kanya Mahavidyalaya, Kolhapur
  Jaysingpur, Maharashtra
  Private
  Affiliated College
  UGC
 2. Jaysingpur College, Jaysingpur
  Jaysingpur, Maharashtra
  Private
  Affiliated College