List of Degree Colleges in Bari

2 Colleges Found
 1. Brajesh Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya, Dholpur
  Bari, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 2. Sarita Mahavidhyalaya, Dholpur
  Bari, Rajasthan
  Private
  Affiliated College