List of Universities in Kathadih

  1. Kushabhau Thakare Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya, Raipur
    Kathadih, Chhattisgarh
    Government
    State University
    UGC