List of Ma Colleges in Saurikh

  1. Ganga Singh Mahavidyalaya, Kannauj
    Saurikh, Uttar Pradesh
    Private
    Affiliated College