List of Ma Colleges in Auraiya

  1. Janta Mahavidyalaya, Auraiya
    Auraiya, Uttar Pradesh
    Private
    Affiliated College
    UGC