List of Ba Colleges in Kushinagar

  1. Sarswati Devi Mahavidyalaya, Kushinagar
    Kushinagar, Uttar Pradesh
    Private
    Affiliated College