List of Ba Colleges in Faizabad

 1. Jai Ganesh Shiv Sagar Mahila PG College, Faizabad
  Faizabad, Uttar Pradesh
  Private
  Affiliated College
  UGC
 2. Maa Vaishno Devi Shikshan Prashikshan Mahavidyalaya, Faizabad
  Faizabad, Uttar Pradesh
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 3. Raja Mohan Girls PG College, Faizabad
  Faizabad, Uttar Pradesh
  Private
  Affiliated College
  UGC
 4. Sant Bheekha Das Ramjas Mahavidyalaya, Faizabad
  Faizabad, Uttar Pradesh
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 5. Sant Paramhans Guru Prasad Balika Mahavidhyalaya, Faizabad
  Faizabad, Uttar Pradesh
  Private
  Affiliated College
 6. Kunwari Chandrawati Mahavidyalaya, Faizabad
  Faizabad, Uttar Pradesh
  Private
  Affiliated College
  NCTE